Kontakt - GDPR

Máte na nás jakýkoliv dotaz? Přejete si získat více informací o naší společnosti nebo vypracovat nezávaznou nabídku?


Jitka Makovcová
IČ: 88065073
E-mail:
info@pribramskeslevy.cz

 


Kontaktní osoba:

Jitka Makovcová, majitel firmy

Sídlo společnosti:

Brodská 93, Příbram 261 01

e-mail: info@pribramskeslevy.cz

 

IČ: 88065073

 

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbírám o vás žádné zbytečné údaje, nechci od vás nic vyplnit ani podepsat. Já považuji osobní údaje za cenné informace a podle toho s nimi také nakládám. Správcem Vašich osobních údajů jsem přímo já: Jitka Makovcová, Brodská 93, Příbram 261 01

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:
Plnění našeho smluvního vztahu, vyřízení reklamace a vedení účetnictví.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracovávám jen nezbytně nutné údaje, abych vám mohla nabídnout kvalitní a včasné vystavení slevové akce , nebo zaslání voucheru:

U klietů, kteří objednávají voucher – zpracovávám emailovou adresu, číslo bankovního účtu
U klientů, kteří inzerují - Fakturační adresu (případně IČ a DIČ) a adresu místa plnění pro uplatnění slevy
Telefonní číslo - pro naši vzájemnou komunikaci
E-mailová adresa - pro zasílání podkladů a dokladů elektronickou cestou

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním a nikomu třetímu nepředávám ani neprodávám. Účetnictví si eviduji sama.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:
Plnění smlouvy: 24 měsíců od vystavení daňového dokladu (doba záruky na dílo)
Vyřízení reklamace: 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení nebo soudního sporu
Vedení účetnictví: 10 let počínaje následujícím rokem od vystavení

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládám.
Na úředně ověřenou písemnou žádost zaslanou na mou adresu, vám bez zbytečných odkladů, nejdéle do 1 měsíce, zašlu jaké údaje o vás mám, opravím je a pokud si nepřejete, abych vaše osobní údaje dále zpracovával, tak je vymažu. Vymazání však nesmí být v rozporu s platnými zákony, které mi uchovávání některých vašich osobních údajů po určitou dobu nařizují. Máte také právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odkazy na legislativu

Postupuji vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

 

 

 

 

 

 


 

 

Reklamní plocha

 

 

 

 

 

 


 

 

Další slevy